Skip to content

Het Platina Penseel en Platina Potlood

Elk jaar krijgen vijf kunstenaars die realistische schilderwerken creëren een Platina Penseel toegekend en vijf kunstenaars die alleen realistische tekenen een Platina Potlood.

Wat is een Platina Penseel en wat is een Platina Potlood?
Een Platina Penseel is een onderscheiding die aan kunstenaars wordt toegekend die realistisch schilderen. Een Platina Potlood is een onderscheiding die aan kunstenaars wordt toegekend die alleen realistisch tekenen.
De prijzen erkennen niet alleen de artistieke uitmuntendheid van de kunstenaars waaraan de onderscheidingen worden toegekend, maar weerspiegelen tevens de waardering in brede deskundige kring voor het werk van de kunstenaars waaraan de onderscheidingen worden toegekend.

Wie kunnen onderscheiden worden met een Platina Penseel?
Platina Penselen worden door Meesters van het Realisme toegekend aan Nederlandse kunstenaars die realistisch schilderen, geen Meester van het Realisme zijn en toch ook op hoog niveau schilderen.

Wie kunnen onderscheiden worden met een Platina Potlood?

Platina Potloden worden door Meesters van het Realisme toegekend aan Nederlandse kunstenaars die alleen realistisch tekenen.

Opzet
Platina Penselen en Platina Potloden worden eenmaal per jaar toegekend.
Het traject naar toekenning van Platina Penselen en Platina Potloden kent twee rondes.
a. In de eerste ronde wordt iedere Meester van het Realisme uitgenodigd een of twee kunstenaars voor te dragen voor toekenning van een Platina Penseel en een of twee kunstenaars voor te dragen voor toekenning van een Platina Potlood.
b. In de tweede ronde worden alle per categorie voorgedragen kunstenaars in alfabetische volgorde aan de Meesters van het Realisme voorgelegd.

Elke Meester kan aan twee kunstenaars (niet meer en niet minder) per categorie punten toekennen. De hoogst gewaardeerde kunstenaar per categorie krijgt 2 punten, de andere kunstenaar 1 punt.
De vijf kunstenaars die per categorie opgeteld de meeste punten krijgen, krijgen een Platina Penseel respectievelijk Platina Potlood toegekend.

De kunstenaar die in de categorie ‘realistisch schilderen’ de meeste punten krijgt toegekend, wordt uitgenodigd om tot de 250 Meesters van het Realisme toe te treden.

Traject
Eerste ronde: Meesters van het Realisme die dit willen, dragen hun favoriete kunstenaars voor. Maximaal 2 voor toekenning van een Platina Penseel en maximaal 2 voor toekenning van een Platina Potlood. Periode maart/ april tot en met 31 juli.
Tweede ronde: Meesters van het Realisme kennen aan twee kunstenaars (niet meer en niet minder) per categorie punten toe. De hoogst gewaardeerde kunstenaar per categorie krijgt 2 punten, de andere kunstenaar 1 punt. Iedere Meesters van het Realisme die meedoet met het jureren,selecteert dus 4 kunstenaars: 2 voor een Platina Penseel en 2 voor toekenning van een Platina Potlood. Aan de voorgedragen kunstenaars worden punten toegekend. (Zie bij ‘Opzet’.) Periode15 augustus tot en met 15 oktober.

Bekendmaking
De 5 kunstenaars die per categorie de meeste punten krijgen, worden Platina Penselen en Platina Potloden toegekend. Zij worden in november bekend gemaakt. Voor het eerst in 2024. Het traject dat leidt tot toekenning van Platina Penselen en Platina Potloden start in maart/ april en eindigt in november.

Kunstenaars waaraan een Platina Penseel of een Platina Potlood is toegekend worden eervol op de website van de Meesters van het Realisme vermeld.